Člani Študentskega sveta FMF v študijskem letu 2015/16

Člani Študentskega sveta FMF

Klemen Ducman, fizika,1. stopnja, 2. letnik
Rok Gregorič, matematika, 2. stopnja, 2. letnik
Ana Kregar, matematika, 1. stopnja, 1. letnik
Saša Marolt, matematika, 2. stopnja, 1. letnik
Ines Meršak, matematika, 2. stopnja, 1. letnik
Jure Slak, matematika, 2. stopnja, 2. letnik
Ana Smerdu, matematika, 2. stopnja, 1. letnik
Miha Srdinšek, fizika, 1. stopnja, 3. letnik
Miha Šifrer, matematika, 1. stopnja, 3. letnik
Marion Antonia van Midden, fizika, 3. stopnja, 1. letnik
Mojca Žilavec, finančna matematika, 1. stopnja, 2. letnik

Vodstvo sveta

Predsednik sveta je Jure Slak, podpredsednik pa je Miha Srdinšek. Njuna namestnika sta Ana Kregar in Klemen Ducman. Tajnica sveta je Mojca Žilavec, namestnica je Ines Meršak. Predstavnik za stike z RC je Jure Slak, njegova namestnica je Ines Meršak.

Predstavniki v organih FMF

Senat FMF

UO (upravni odbor) FMF

ZPS (znanstveno pedagoški svet)

Komisija za študenstka mnenja

Imen članov komisije za študentska mnenja po sklepu Študentskega sveta ne bomo javno objavili.

Disciplinska komisija

Komisija za etična vprašanja

Komisija za kakovost

Komisija za samoevaluacijo

Člani organov in komisij senata Univerze v Ljubljani

Člani Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Člani ostalih organov Univerze v Ljubljani

Predstavniki še niso bili izvoljeni oz. fakulteta trenutno nima nobenega predstavnika.